Nokia 3650 NHL-8 Service Schematics

if Display connected backlight on if IR is enabled Band GSM 900 GSM 1800 GSM 1900 Channel 37 700 661 RX 9424MHz 18428MHz 1960MHz VCORX 37696MHz 36856MHz 3920MHz

More PDF Content

Nokia 3650 NHL-8 Service Schematics
Battery connector CBUS 20 12 V in Local mode 09 V Charger plug bias voltage Microphone UEM Earpiece speaker UEM Handsfree speaker UEM UPP 18 V if N330 enabled Headset connector. Power switch Battconn Charger plug 35 V unpressed 2 05 VDC 278 V 32768 kHz sinewave 1 18 V 18 V if camera active EARAUDIO 10 IAUDIO 10 278 V Audio Backup Batt UI Audio SIMcard reader UPPBTZocus UPP N261BT 7 2 R402 220k 6 7 3 J216 8 VPP IR BT Memories RF 137 V RF 09 V 09 V 28 V 28 V 47 V 28 V 28 V 28 V VVXH HE 1RNLD.
UI UEM BattconnBTUEM UEM RF Camera Interface UEM 28 VDC if MMC inserted MemoriesBT CamIFUI 28 V 278 V VMEMA 28 V UEM MemoriesZocusCamIFUI 18 V 18 V C323 C318 C319 137 V 28 V C320 C321 18 V UEM 8 9 J218 Memories 11 Memories R229 14V50V VVXH HE 1RNLD RUSRUDWLRQ 3DJH 6 7HFKQLFDO RFXPHQWDWLRQ 7LWOH 00256 6FKHPDWLFV RPSDQ RQILGHQWLDO 1 VIO 18 V C312 100n 18 V C316 100n C315 100n 18 V C325 100n 18 V 12 VPP 18 V 13 VPP 18 V 12 VPP C310 100n C314 100n C322 100n C311 100n 12 UPP UPP UPP R314 4k7 C324 100n C326 10n UPP UEM. if camera is enabled 13 MHz camera clock 16 UPP 28 V UPP 18 V UPP 18 V if camera is active
WEST NF GND NORTH NF GND CTRPUSH S030 S029 S020 S019 NF SOFT1 NF APPAVRELL S033 S031 UPP NF SOFT2 S034 UPP V018 V014 V011 V012 V016 V017 V015 V013 V019 V020 V021 V022 41V if keymat LEDs on VBAT if backlight on VBAT if keymat LEDs on 135V

Download Nokia 3650 NHL-8 Service Schematics pdf from s60.pl, 13 pages, 1157.7KB.