Visual Basic 2010 Hotove riesenia

Založenie 1.1 aplikace v projektu konzolovej jazyku Visual Basic 2010. …. Charakteristika praktickej príručky Visual Basic 2010 – Hotove rieÅ¡enia ….

More PDF Content

Visual Basic 2010 Hotove riesenia
1 Počítačová hra na hádanie tajného čísla… 3
1.1 Založenie projektu konzolovej aplikácie v jazyku Visual Basic 2010… 5
1.2 Diagram tried počítačovej hry na hádanie tajného čísla… 6
1.3 Zdrojový kód počítačovej hry na hádanie tajného čísla… 6
1.4 Návrhy na vylepÅ¡enie programu… 8
2 Prehliadač fotogalérií… 9
2.1 Založenie projektu aplikácie s grafickým používateľským rozhraním v jazyku Visual Basic 2010… 10
2.2 Stavba grafického používateľského rozhrania prehliadača fotogalérií… 11
2.3 Zdrojový kód prehliadača fotogalérií… 13
2.4 Návrhy na vylepÅ¡enie programu… 17
3 Bioinformatický súboj vírusov a baktérií… 17
3.1 Praktická algoritmizácia bioinformatického problému… 20
3.2 Návrhy na vylepÅ¡enie programu… 22
4 RieÅ¡enie sústav 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi… 22
4.1 Zdrojový kód programu na rieÅ¡enie sústavy 3 lineárnych rovníc s 3 neznámymi… 24
4.2 Návrhy na vylepÅ¡enie programu… 27
5 Správa bankového účtu… 28
5.1 Zdrojový kód programu na správu bankového účtu… 28
5.2 Návrhy na vylepÅ¡enie programu… 31

Download Visual Basic 2010 Hotove riesenia pdf from download.microsoft.com, 32 pages, 3493.35KB.
Related Books

4 Responses to “Visual Basic 2010 Hotove riesenia”

  1. best computer brands on April 25th, 2017 at 1:50 am

    Choosing the best laptop under $500 is not that easy especially if you are looking for high end features or want to use the laptop for gaming.

  2. best computer brands on April 25th, 2017 at 1:50 am

    Choosing the best computer brands under $500 is not that easy especially if you are looking for high end features or want to use the laptop for gaming.

  3. GarageBand apk on May 11th, 2017 at 1:21 am

    Apple GarageBand apk is a great music production studio for those who are looking for a software utility to help take their music production to the next level.

Leave a Reply